Turun tyttöjen talo

Tyttöjen Talo® on maksuton vapaa-ajan tila 10–28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Voit viettää vapaa-aikaa, harrastaa ja kokeilla sinua kiinnostavia asioita yhdessä toisten kanssa tai omaan tahtiin itseksesi.

Turussa on kaksi Taloa, toinen on keskustassa ja toinen Varissuolla. Toiminnassamme pidämme tärkeänä avointa, vuorovaikutteista, luottamuksellista, erilaisuutta hyväksyvää sekä turvallista ilmapiiriä. 

Voit olla yhteydessä työntekijöihin, ja keskustella luottamuksellisesti myös kahden kesken, jos mieltäsi painaa jokin asia. Tiedotamme toiminnastamme Instagramissa, Snapchatissa ja Facebookissa.

Vapaaehtoistoiminta Tyttöjen Talolla

V A R I S S U O

Toiminta 10-19 -vuotiaille ja heidän äideilleen.
Katteluksenkatu 4, 20610 Turku.

T U R U N   K E S K U S T A

Toiminta 12-28 -vuotiaille.
Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku.
(Toinen kerros.)

Turun Tyttöjen Talo järjestää puolivuosittain koulutuksia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille yli 20-vuotiaille naisille. Vapaaehtoiset työskentelevät ohjaajien kanssa erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa Turun Varissuon ja/tai keskustan toimipisteissä. Vapaaehtoisten tehtäviä ovat mm. läksyissä auttaminen sekä nuorten kanssa jutteleminen, pelaileminen ja leipominen. Vapaaehtoiset tuovat toimintaan oman läsnäolonsa, osaamisensa ja antavat aikaansa juuri sen verran kuin heille itselle kulloinkin sopii.​ 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: puh. 045-1289 808 tai sähköpostilla johanna.lindroos@mimmi.fi 

Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä.

Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan erilaisia sukupuolen ilmentämisen muotoja, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. 

Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä oman ajattelun, sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista sekä omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua.

Turun Tyttöjen Talo on Auralan Nuoret ry:n toimintaa ja toimintaamme ohjaa taustaorganisaatiomme, Setlementtiliiton arvot. Toimintaa pääasiallisesti rahoittaa STEA ja Turun kaupunki.

Turun Tyttöjen Talon arvot

Rohkeus ja luottamus Puolustamme rohkeasti ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Luotamme ihmisten ja yhteisöjen kykyyn luoda ratkaisuja ja toimia yhdessä yhteiseksi hyväksi.

Paikallisuus ja yhteisöllisyys  Olemme vahva paikallisen yhteisön rakentaja ja vaikuttaja. Olemme mukana nuorten arjessa. Olemme helposti saavutettavissa.

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Toiminnassamme jokaisella on lähtökohdistaan ja elämäntilanteestaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet toimia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään.

Turun Tyttöjen Talon strategia

  • Tuemme yhdenvertaisuutta tukemalla yksilöitä heidän omassa kasvussaan ja yhteisöihin kiinnittymisessä.
  • Kohtaamme kaikki dialogisesti yksilöinä sukupuoli– ja kulttuurisensitiivisellä työotteella
  • Rakennamme yhteisöäjossa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita
  • Turvaamme sosiaalista kestävää kehitystä tukemalla sosiaalisten taitojen oppimista.
  • Kuuntelemme huolia ja luomme uskoa tulevaisuuteen keskittymällä ihmisessä ja toiminnassa olevaan hyvään.

MissioTarjoamme turvallisen tilanjoka on syrjimätön ja yhdenvertainenyhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainenToimintamme on ekologisesti kestävää.

Visio: Tarjoamme turvallisen yhteisönjohon kiinnittyäjossa on turvallista olla omana itsenään ja mahdollista kasvaa haluamaansa suuntaan.

Turun tyttöjen talo

Tyttöjen Talo® on maksuton vapaa-ajan tila 10–28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Voit viettää vapaa-aikaa, harrastaa ja kokeilla sinua kiinnostavia asioita yhdessä tai itsekseen.

Turussa on kaksi Tyttöjen taloa, keskustassa ja Varissuolla. Toiminnassamme tärkeää on avoin, vuorovaikutteinen, luottamuksellinen, erilaisuutta hyväksyvä sekä turvallinen ilmapiiri. Tilamme ovat esteettömät.

Jos mieltä painaa jokin asia, voit keskustella aikuisen kanssa luottamuksellisesti kahden kesken. Poikkeustilan aikana voit ottaa yhteyttä työntekijöihin missä tahansa asiassa, joka painaa mieltä. Tiedotamme Instagramissa, Snapchatissa ja Facebookissa poikkeusajan toiminnoista.

Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä.


Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan erilaisia sukupuolen ilmentämisen muotoja, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä oman ajattelun, sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista sekä omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua.

Turun Tyttöjen Talo on Auralan Nuoret ry:n toimintaa ja toimintaamme ohjaa taustaorganisaatiomme, Setlementtiliiton arvot. Toimintaa pääasiallisesti rahoittaa STEA ja Turun kaupunki.

V A R I S S U O

Toiminta 10-16 -vuotiaille ja heidän äideilleen.
Katteluksenkatu 4, 20610 Turku.

T U R U N  K E S K U S T A

Toiminta 12-28 -vuotiaille.
Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku.
(Toinen kerros.)

Sosiaalinen media

@turuntyttojentalo

@turuntyttojentalo

@ttkeskusta / ttvarissuo

Instagram
@turuntyttojentalo

TikTok
@turuntyttojentalo

SnapChat
@ttkeskusta / ttvarissuo

Yhteistyössä

Turun keskusta

Yliopistonkatu 26 B, 2. kerros

20100 Turku

Turku, varissuo

Katteluksenkatu 4

20610 Turku