INFO

Tyttöjen Talo® on maksuton vapaa-ajan tila 10–28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden.

Voit viettää vapaa-aikaa, harrastaa ja kokeilla sinua kiinnostavia asioita yhdessä tai itsekseen.

Jos mieltä painaa jokin asia, voit keskustella aikuisen kanssa luottamuksellisesti kahden kesken.

 

Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä. Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan erilaisia sukupuolen ilmentämisen muotoja, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä. Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä oman ajattelun, sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista sekä omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua.

Turun Tyttöjen Talo on Auralan Nuoret ry:n toimintaa ja toimintaamme ohjaa taustaorganisaatiomme, Setlementtiliiton arvot. Toimintaa pääasiallisesti rahoittaa STEA ja Turun kaupunki.

Ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatut tutustumiskäynnit Tyttöjen Talolla keväällä 2022:

Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen  info@mimmi.fi

Vapaaehtoiseksi?
Turun Tyttöjen Talon toimintaa ohjaa työntekijöiden kanssa aikuiset, koulutetut, vapaaehtoiset naiset. Jos vapaaehtoisena toiminen kiinnostaa, ota yhteyttä info@mimmi.fi ja seuraa ilmoituksiamme koulutuksesta somessa. Uudet koulutukset ovat aina kevät- ja syystoiminnan alkuvaiheessa.

Työharjoitteluun? TIEDOKSI:  Kevään, kesän ja syksyn 2022 harjoittelupaikat täytetty!

Turun Tyttöjen Talo on hyvä paikka opintojen loppuvaiheen harjoittelulle, mikäli opiskelet korkeakoulussa (amk tai yliopisto) sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muulla soveltuvalla alalla ja olet vähintään 20-vuotias nainen. Työharjoittelu pitää sisällään toiminnan suunnittelu-, totetutus-, markkinointi-, kehittämis- ja raportointitehtäviä. Harjoittelijan tulee olla jossain määrin itseohjautuva, motivoitunut ja kiinnostunut nuorten parissa tehtävästä työstä sekä sitoutunut Tyttöjen Talon arvoihin. Harjoittelu sijoittuu keskustan tai Varissuon toimipisteille. Kiinnostuneet haastatellaan etukäteen. Mikäli löysit itsesi kuvauksesta, olethan yhteydessä johtaja Auli Hirvensalo-Mattilaan sähköpostitse tai puhelimitse ja liität mukaan myös tietoa harjoittelustasi sekä CV:si: auli.hirvensalo-mattila@mimmi.fi tai puh. 045-1289800.

INSTAGRAM

Load More

YHTEISTYÖSSÄ

 

Yhteystiedot

Yliopistonkatu 26 B, 2. kerros
20100 Turku

Turun Tyttöjen Talo Varissuolla
Katteluksenkatu 4
20610 Turku

 

Sähköposti

info@mimmi.fi