På svenska

Turun Tyttöjen Talo (Flickornas hus i Åbo) är en mötesplats för alla 12-28-åriga flickor och unga kvinnor. I Flickornas hus kan du träffa nya människor, öva finska, använda dator och få individuellt stöd och hjälp i olika frågor och läxor, till exempel. Tillsammans kan vi spela spel, pyssla och laga mat. Om du vill, får du också delta i olika hobby- och samtalsgrupper och evenemang. Vi bjuder på mellanmål. Olika evenemang och aktiviteter planeras tillsammans med flickor och unga kvinnor.

Det mysiga och trivsamma Flickornas Hus ligger mitt i Åbo. Alla som arbetar i Flickornas hus är kvinnor. Det är också möjligt att besöka huset med familjen. Alla våra aktiviteter är gratis.

Välkommen!

Adress:

Universitetsgatan 26 B,

20100 Åbo

E-mail:

info@mimmi.fi

 

 

 

På svenska

Turun Tyttöjen Talo (Flickornas hus i Åbo) är en mötesplats för alla 10-16-åriga flickor och unga kvinnor. I Flickornas hus kan du träffa nya människor, öva finska, använda dator och få individuellt stöd och hjälp i olika frågor och läxor, till exempel. Tillsammans kan vi spela spel, pyssla och laga mat. Om du vill, får du också delta i olika hobby- och samtalsgrupper och evenemang. Vi bjuder på mellanmål. Olika evenemang och aktiviteter planeras tillsammans med flickor och unga kvinnor.

Det mysiga och trivsamma Flickornas Hus ligger mitt i Varissuo. Alla som arbetar i Flickornas hus är kvinnor. Det är också möjligt att besöka huset med familjen. Alla våra aktiviteter är gratis.

Välkommen!

Adress:
Karvataskunkatu 10 i 111 & 114
20610 Turku

E-mail:
info@mimmi.fi

Ungdomsarbete Hemma

Från och med våren 2017 har vi börjat med en ny verksamhetsform: ungdomsarbete som sker hemma. Målgruppen är de 5:e till 9:e klassister med invandrarbakgrund som tillbringar all sin tid hemma. Verksamhetet riktar sig till Kråkkärrets område. Centralt i verksamheten är att skapa tillit och ett öppet relation mellan ungdomsarbetaren och flickan och sin familj. Det första mötet kan hållas i skolan eller hos familjen, i deras hem och då kartläggs flickans nätverk och önskemål. Under träffarna hemma görs likadana saker som görs i Flickhusets verksamhet annars också, t.ex. vi hjälper med läxor, bakar tillsammans, pysslar osv. Målet med verksamhetet är att vidga livsomgivning och att hitta meningsfull fritidsverksamhet. Det viktiga är att uppmuntra flickan att agera självständigt och delta i olika aktiviteter, vilket stöder flickans välmående och identitetsbyggande. Ungdomsarbetet hemma sänkar tröskeln att delta i Flickhusets verksamhet.

Adress:
Karvataskunkatu 10 i 111 & 114
20610 Turku

E-mail:
info@mimmi.fi