Kotinuorisotyö

 

Mitä?
Jalkautuvaa tyttö- ja äitityötä 10-16-vuotiaille tytöille ja heidän perheille Varissuolla ja lähialueilla. Kohderyhmänä ovat Varissuolla ja lähiseudulla asuvat 5.-9. luokkalaiset tytöt, jotka etsivät mukavaa vapaa-ajan tekemistä kodin ulkopuolella. Keskeistä on luoda luottamuksellinen ja avoin suhde tyttöön sekä tytön perheeseen. Ensimmäinen tapaaminen voi olla missä tahansa yhdessä sovitussa paikassa esim. koululla ja sen jälkeen tytön perheen kotona. Ensimmäisellä tapaamisella kartoitetaan tytön verkosto ja toiveet. Tapaamiskerroilla tehdään samanlaisia juttuja, kuin mitä tehdään Tyttöjen Talon toiminnassa, esim. autetaan läksyissä, leivotaan, askarrellaan yms. Äitejä ohjataan tarvittaessa erilaisiin palveluihin sekä tuetaan esim. työ- ja opiskelupaikkojen hakemisessa.

Kotinuorisotyön hanke on osa STEA:n rahoittamaa Kaikille eväät elämään- avustusohjelmaa 2017-2020. Hanke on saanut jatkuvaa rahoitusta ja jatkuu vuodesta 2021 eteenpäin.

Miksi?
Kotinuorisotyö edistää erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen osallisuutta etsimällä harrastuksia tai mukavaa vapaa-ajan tekemistä ja tukemalla koko perheen kotoutumista. Toiminnan tavoitteena on tytön elinpiirin laajeneminen ja mielekkään vapaa-ajan tekemisen löytyminen. Tärkeää on kannustaa tyttöä tekemään asioita itsenäisesti ja osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin, mikä tukee tytön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja identiteetin kehitystä. Kotinuorisotyö toimii myös kynnyksenmadaltajana Tyttöjen Talon toimintaan.

• Vähentää sukupuolten eriarvoisuutta
• Tarjoaa tukea identiteetin rakentumiseen, sosiaalisten suhteiden muodostumiseen ja suomen kielen kehitykseen
• Torjuu aktiivisesti ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa
• Edistää maahanmuuttajataustaisten perheiden kotoutumista ja monisuuntaista integraatiota

Miten?

• Tytöt ja perheet ovat ohjautuneet toimintaan monia eri reittejä, mm. sosiaalityöntekijöiltä, kouluista ja eri yhdistyksistä
• Perheet voivat myös itse olla suoraan yhteydessä
• Etsivä työote ja jalkautuminen paikallisiin tapahtumiin, sekä yhteistyö koulujen ja yhdistysten kanssa

 

Vakkesiskojen Tulokset & Harrastamisen Eväät Eri Kielellä

 

Hanke on vuodesta 2021 lähtien osana Turun Tyttöjen Talon toimintaa Varissuolla.

 

Yhteystiedot
Minna Eloranta
050 464 2027
minna.eloranta@mimmi.fi