TUE TOIMINTAAMME

Voit tukea koko Auralan Nuoret ry:n toimintaa tai kohdentaa lahjoituksesi johonkin tiettyyn toimintaan.

Auralan Nuoret ry:n rahankeräyslupa: RA/2024/206. Lupa on myönnetty 9.2.2024.

Saaja: Auralan Nuoret ry

Rahankeräystili: FI64 5710 0420 8920 02

Viesti: Voit halutessasi kertoa viestikentässä, mihin kohteeseen haluat tukesi kohdistaa (alla rahankeräysluvan mukaiset kohteet).

Rahankeräysluvan RA/2024/206 mukainen käyttötarkoitus:

  • Kerätyt varat käytetään yhdistyksen lasten ja nuorten kasvua yksilönä ja yhteisön jäsenenä tukevien palveluiden suunnitteluun, järjestämiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen, palveluista tiedottamiseen, kouluttamiseen sekä vaikuttamistoimintaan.
  • Yhdistyksen tarjoamia palveluita ovat sosiaalinen sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen nuorisotyö (Turun Tyttöjen Talo keskustassa ja Varissuolla sekä Turun Poikien Talo), koululaisten loma-aikoihin sijoittuva toiminta sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan kerhotoiminta.
  • Kerätyillä varoilla katetaan edellä mainituista palveluista aiheutuvia kustannuksia esimerkiksi materiaalikustannuksia, henkilöstökuluja, tilavuokria ja muita toiminnan järjestämisestä syntyviä kuluja, siltä osin kuin kyse on yksinomaan yleishyödyllisestä toiminnasta.

Rahalahjoituksien lisäksi Turun Tyttöjen Talo ottaa vastaan myös muunlaisia lahjoituksia. Lisäksi sponsoriyhteistyö on myös mahdollinen. Näissä tapauksissa voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostin kautta.

Kiitos, että olet mukana tukemassa tätä tärkeää työtä!

TURUN KESKUSTA

Yliopistonkatu 26 B, 2. kerros

20100 Turku

TURKU, VARISSUO

Katteluksenkatu 4

20610 Turku